Behin betiko onestea energia elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioek toki jabari publikoaz egiten duten aprobetxamendu berezirako tasa arautzen duen zerga ordenantza

Ondo bidaltzean

Mezua behar bezala bidali da

Proyecto web: PRESENCIA DIGITAL