Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren behin betiko onespena baldintzekin

145/2023 Foru Agindua, ekainaren 9koa. Zalduondo udalerriko Hiri Antolamendurako Plan
Orokorraren behin betiko onespena baldintzekin.

ALHAO 2023ko ekainaren 30a, ostirala • 76 zk

Ondo bidaltzean

Mezua behar bezala bidali da

Proyecto web: PRESENCIA DIGITAL