INGURUGIROA

 

ZALDUONDOKO ENERGIA-PLAN

Energia-gaiek eragin handia dute ingurumenean, enpleguan eta herritarren eguneroko bizitzan. Energiaren kostuaren igoerak, ondorio ekonomiko eta sozialekin eta planetaren berotze globalarekin batera, energia-eredua eskariari egokiturik eta energia fosilekiko mendekotasun txikiagoarekin aldatzeko urratsak egin behar dira.

Energia-kostuak aurrekontu-karga handia dira administrazio publikoarentzat, eta, horregatik, beharrezkoa da energia-kontsumo hori murrizteko modu eraginkorrak garatzea. Sistema eraginkorragoak eta energia berriztagarrien erabilera bultzatzen duten erabakiek energiaren tokiko ekoizpena bultza dezakete eta munduko beste leku batzuetan dauden energia-baliabideen mendekotasuna murriztu.

Europako Batasunak onartzen duenez, eta Euskadiko Energia Estrategiak berak (3E2020) eta administrazio publikoentzako energia-iraunkortasunari buruzko euskal legeak jasotzen duten bezala, tokiko ekintza funtsezkoa da erkidegoko energia-politikan ezarritako helburuak lortzeko. Tokiko administrazioek zuzeneko eragina izan dezakete energia-eskaeran, beren energia-kontsumoa kudeatuz, baina zeharka ere bai, azken erabiltzaileei energia modu eraginkorragoan erabiltzeko moduari buruzko informazioa eta motibazioa emanez.

  • 13/01/2021

    Udalaren Energia Planak atal hauek izanen ditu: Udal ekipamenduak: argiteria publikoa, udal eraikinak eta udal ibilgailuen flota Energiarekin eta etorkizuneko ardatz estrategikoekin lotutako Udalaren esku-hartze eremua

    ZALDUONDOKO ENERGIA-PLANA

Ondo bidaltzean

Mezua behar bezala bidali da

Proyecto web: PRESENCIA DIGITAL